واژه‌نامه فنی

Cloud Computing

رایانش ابری (Cloud Computing) مدلی از رایانش است که امکان دسترسی فراگیر (یا همه‌جایی)، آسان، مبتنی بر نیاز و ارزان به منابع رایانه‌ای و داده را به صورت اشتراکی برای کاربران رایانه‌ها و سایر دستگاه‌ها فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، رایانش ابری نوعی رایانش مبتنی بر اینترنت است که در آن سرویس‌هایی از قبیل سرور، فضای ذخیره‌سازی، نرم افزار و … از طریق اینترنت در اختیار رایانه‌ها و دستگاه‌های مشتریان قرار می‌گیرد.

زمان ساخت: 02 مهر 1396 زمان واپسین بروزرسانی: 02 مهر 1396